Vietnamese


Cơ quan đặc trách Tiêu chuβ̉n Thực phβ̉m Úc và Tβn Tβy Lan Hướng dβ̃n bằng phương pháp thính thị

An toàn thực phβ̉m

(Food safety)

Rửa tay

Handwashing

Cách giữ thực phβ̉m trong tủ lạnh được an toàn

Fridge food safety

Cách giữ thực phβ̉m BBQ được an toàn

BBQ food safety

Cách giữ thực phβ̉m trong thùng lạnh được an toàn

Cooler food safety

Giữ gìn nhà bếp sạch sẽ

Keeping the kitchen clean

 

 

Ngày hết hạn sử dụng và Ngon nhβ́t trước ngày

Use by and best before dates

 

Vi khuβ̉n Listeria

Listeria